คลินิกทันตกรรมสวนทนต์ Suanthon dantal clinic
จัดฟันโดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการและบริการทางทันตกรรมทุกรูปแบบ เช่น อุตฟัน, ขูดหินปูน, รักษารากฟัน, ทำฟันเด็ก, ฟันปลอม, ผ่าฟันคุด